Hjem > Årbøker > 1973-75

      Årbok 1973-75

Årbok
Side
Forfatter
Tittel
Emne
1973-75
3
Liøkelsøy, Knut
Attersyn
 
1973-75
9
Dahl, Bjarne
Om husmannsplasser på Monsetjåren
 
1973-75
15
Elden, Kolbjørn
Bakken i Budal - 300 år i same slekta
 
1973-75
18
Svorkmo, Kristen
Valstad
 
1973-75
24
Monset, Ola
Monsetjåren kvinneforening
 
1973-75
26
Palmer, Per
Tale ved kyrkjejubileet 21. juni 1976
Bergverksdrift
1973-75
36
Flønes, P.Kr.G.
Noen utdrag av Orkdal Sparbanks
jubileumsskrift 1842 - 1942
 
1973-75
41
Marstrander, Carl J.S.
Fra daler til kronemynt
 
1973-75
50
Monset, Ola
Gammelt bilete av losje "Baunen"
 
1973-75
52
Sæter, Olav
Om gamle ting
Treskjæring
1973-75
55
Sandvik, Per
Tale da Bårdshaug Herregård fikk stasjonsbygningene på Bårdshaug og Solbusøy
 
1973-75
56
Sandvik, Per
Sølvverkspresten Johannes Mathesius (1504-1565)
 
1973-75
59
Liøkelsøy, Knut
Dr. Yngvar Kjelstrup
Rektorli, Svorkmo
1973-75
60
Kjelstrup, Yngvar
Fra "Sagefalls"-listene 1600-1700
 
1973-75
62
Kjelstrup, Yngvar
Prester i Orkdal 1600-1700
 
1973-75
72
Asphjell, Jon
Protest førte fram. Evjensgrendingar vart ikkje ør-bygger
 
1973-75
75
Wormdahl, John L.
Frå eige arkiv. (Oppføring av Moe kirke)
 
1973-75
78
Liøkelsøy, Knut
Gamle (rare) ord og vendingar som vart brukt i dagleg tale i bygda