Hjem > Årbøker > 1976

Årbok 1976

Årbok
Side
Forfatter
Tittel
Innhold
1976
3
Dahl, Bjarne
Tanker fra formannen
 
1976
4
Liøkelsøy, Knut
Attersyn
 
1976
7
Monset, Ola (sen.)
Amerikabrevet
 
1976
10
Jon Asphjell
Lekmannsfundering over dialekten
 
1976
15
Arnt Sundli
Sundli-ætta
 
1976
20
Dr. Yngvar Kjelstrup
Koppskattliste for Orkdal 1645
 
1976
27
Sigurd Kvaale
Litt om juleskikkar og juleførebuing i gammal tid i Orkdal
 
1976
35
Knut Liøkelsøy
Heimelækjarar og gamle lækjeråder
 
1976
39
Jon Asphjell
Loftstropper og troppsnikkarar
 
1976
42
Arnt Vormdal
Orkla kornsilo og mølne
 
1976
52
Sokneprest Koren
Hilsen fra sør
 
1976
54
Knut Liøkelsøy
Altertavlen ved Orkdal hovedkyrkje
 
1976
55
Dr. Yngvar Kjelstrup
Trolovede personer
 
1976
60
Karen J. Bakken
Udskrift af Ørkedals Thinglags Auctionsprotokoll
 
1976
63
Knut Liøkelsøy
Gamle (rara) ord og vendingar som vart bruka i dagleg tale i bygda