Hjem > Folketellinger

Folketellinger

Følgende folketellinger kan finnes på internett:
1663-66: Dette ligger på Digitalarkivetved universitetet i Bergen. Her finner en Orkdal både under Ørkedals prestegjeld og Stadsbygdens prestegjeld, og det er ei blanding av tellinger fra 1664 og 1666. Det vart bare registrert menn over 12 år.
1801: Dette ligger på Digitalarkivet ved universitetet i Bergen. Ved oppslag på Ørkedal får en Orkdal unntatt Geitastrand og Nervik, men med øvre Skaun (Børsaskogn). Geitastrand og Nervik finner en under Byneset.
1865: Dette ligger på Digitalarkivetved universitetet i Bergen. Under Ørkedal får en Orkdal unntatt Geitastrand. Geitastrand finner en under Børsen.
1875: Dette ligger på Registreringssentralen for historiske data på Universitetet i Tromsø. Orkdal er ferdig registrert, unntatt Geitastrand. Geitastrand låg under Børsa, som enda ikke er registrert og utlagt på internett.
1900: Dette ligger på Digitalarkivetved universitetet i Bergen. Under Orkedalens finner en Orkdal unntatt Geitastrand. Geitastrand ligger under Børsen.
Folketellingene fra 1801, 1865, 1875 og 1900 kan kjøpes i papirformat, og de kan lånes på bibliotek.
Andre jordebøker/manntall som er utgitt i bokform.
- Aslak Bolts jordebok fra 1430, utgitt av Riksarkivet i 1997.
- Leidangen i Frostatingslagen og Trondheim len. Skattelisten 1590/91, utgitt av Audun Dybdahl i 2001
- Skattematrikkelen fra 1647, Sør-Trøndelag fylke, utgitt av Norsk Lokalhistorisk Institutt i 1994.
- Jordebok fra 1661 for Gauldal og Orkdal futedøme, utgitt av Samnemnda for lokalhistorisk gransking i Nidaros bispedøme i 1975.