Hjem > Om oss

Orkdal Historielag

 
Orkdal Historielag er det lokale historielaget i Orkdal Kommune. Orkdal ligg i Sør-Trøndelag, 5 mil sør for Trondheim. Laget vart stifta i 1968, og har pr.1. januar 2019, 571 medlemmer.
Orkdal Historielag er medlem i Landslaget for lokalhistorie gjennom Sør-Trøndelag Historielag.
Formålsparagrafen til historielaget er: "Laget har til formål å vekke lokalhistorisk interesse, øke kunnskapen om bygdas fortid, verne de materielle kulturminner i bygda og berge den muntlige tradisjonen som ennå fins om arbeid, liv og levevilkår i eldre tider."
Styret i 2019 er:
Leder           : Folke Forfang, 7320 Fannrem
Styremedlem: Edvar Hoston, 7320 Fannrem
Styremedlem: Kjell Rønningsbakk, 7320 Fannrem

Styremedlem: John Folvik, 
Styremedlem: Karen Unni Knudsen, 7320 Fannrem
1. Varamedl. : Marit Eggan, 7327 Svorkmo
2. Varamedl. : Ole Andreas Opphaug, 7300 Orkanger


Medlemsaktiviteter:
Arbeid med å utgi årboka
Teksting av bilder.
Power-point presentasjon av bilder, i temaserier
Bildedatabase
Avskrift av kirkebøker.
Ordning av historielagets arkiv.
Hjelp med informasjon fra Orkdal til slektsforskere.